Jerzy Konorski poster

IN MEMORY OF JERZY KONORSKI

THE FOUNDER OF THE DEPARTMENT
OF NEUROPHYSIOLOGY
AT THE NENCKI INSTITUTE

partners

Copyright ©2013 Designed and cretaed by SOJUZ Studio

Technical Staff (1946-2012)


B

Bajer Elżbieta
Bielecka Sabina
Błaszczyk Mariusz
Bogusławska Alicja
Borkowska Celina
Borkowska Daniela

C

Cymbalak Teresa

D

Drogoń Roman

F

Folga Józef

G

Gawor Wacław
Grądkowska Małgorzata

J

Jezierska Maria

K

Kapuścińska Ala
Kazubek Zofia
Kępińska Bożena
Kilijanek Janina
Kluczewska Małgorzata
Kowal Wanda
Krakowska Dorota
Krakowska Jolanta
Krasnodębska Ewa
Kurzaj Anna

L

Lehner Małgorzata
Leoniak Janina

Ł

Łubińska Erika

M

Makowska Stefania
Malinowska Irmina
Matulewicz Paweł
Miłosz Krystyna
Miączyńska Urszula
Mleczko Małgorzata
Morek Jan
Muszyńska Barbara

P

Paradowska Barbara
Peła Małgorzata
Pruba Maria
Pucek Anna

R

Radkowska-Bar Agnieszka
Radzikowska Zofia
Radziwonka Alicja
Raurowicz Maria
Rokicka Janina
Rosiak Antoni
Rubin Renata

S

Sadowski Jerzy
Sikora Mirosław
Smyda Joanna
Sosińska Hanna
Stachelska Barbara
Starowieyska Maria
Stefanicka Janina
Stępniewska Joanna
Strzałkowski Ryszard
Stumpło Danuta
Szczesna Teresa
Szkop Janusz
Sznajder Krystyna

T

Turska Zofia

W

Waryszewska Józefa
Wiater Maciej

Z

Zaremba Małgorzata
Ziernicka Janina